Shikoni veten – e shihni të ardhmen

SHMQSH "Cvetan Dimov"

Shkolla e Mesme e Qytetit te Shkupit "Cvetan Dimov"

SHMQSH “Cvetan Dimov“ është mjedisi në të cilin janë krijuar dhe praktikuar kushte maksimale për shfrytëzimin efikas arsimor të teknikës dhe teknologjisë që do të ndihmojnë çdonxënësi i për të arritur më shumë që munden. Ajo u mundëson pas mbarimit të vazhdojnë me arsimim ose në mënyre aktive të kyqen në sfidat e tregut të punës dhe në shoqërin e të jetuarit. Shkolla përfaqëson një mjedis të sigurt në të cilën ka një mardhënje partneritet me familjen e nxënësit.

Qëllimi i shkollës është që nxënësve të ju mundësoj një zhvillim individual optimal në përputhshmëri me predispozicionet e tyre dhe moshën, zhvillimin e një ndjenjë të përgjegjësisë, respektimi i të drejtave civile dhe detyrimeve, mirëkuptimit të ndërsjellë, tolerancës, të drejtat e njeriut, të jetuarit në bashkësi, përgaditshmëria për iniciativën dhe të krijimtarisë, për reagim të shpejt dhe të përshtatshme për t’iu përgjigjur ndryshimeve, zhvillimin e duhur fizike dhe mendore dhe përgjegjësinë për shëndetin e tyre.

Motoja e shkollës: Shikoni veten – e shihni të ardhmen

Moderne, bashkëkohore, arsimi efikas dhe të cilësisë, të përshtatura për nevojat, interesat dhe mundësit e nxënësve në një klimë të sigurt dhe pozitive shkollore. Ne duam një shkollë ku mësimi do të realizohet duke përdorur ndihmat moderne të mësimdhënies dhe metodat interaktive. Me përvetësimin e shprehive dhe shkathtësive do të forcojë vlerat njerëzore dhe morale të një personi nga aftësitë e tyre fizike dhe intelektuale. Kjo do të krijojë një qëndrim aktiv dhe të përgjegjshëm ndaj vetes dhe mjedisit, e cila do të forcojë ndjenjën e jetës dhe të paqes, tolerancës, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit në një shoqëri demokratike dhe civileTë rinjtë do të jenë në gjendje të përvetësojnë dituri, përvetësuar shkathtësitë dhe shprehitë që do të jetë baza për të vazhduar arsimimin e tyre dhe përfshirjen në punë. Ne duam një shkollë që vazhdimisht mëson. Ne duam një klime shkollore në të cilin ka marrëdhënie demokratike midis mësuesve, nxënësve, bashkëpunëtorët dhe të punësuarit e tjerë.

image

Kreativitet

Kreativiteti në shkollën e mesme çon në të menduarit inovativ dhe sukses në akademikë dhe rritje personale.

image

Angazhim

Aktivitetet e shkollës zhvillojnë aftësitë, nxisin komunitetin dhe përmirësojnë performancën akademike dhe mirëqenien.

image

Diplomim

Diplomimi i shkollës së mesme është një arritje historike, që shënon fundin e një kapitulli dhe fillimin e një tjetri.

image

Shpërblimi

Çmimet e shkollave të mesme njohin arritjet e jashtëzakonshme dhe inkurajojnë studentët të shkëlqejnë në akademikë dhe jashtëshkollorë.

image