image

Mirë se vini në
Cvetan Dimov

SHMQSH “Cvetan Dimov“ është mjedisi në të cilin janë krijuar dhe praktikuar kushte maksimale për shfrytëzimin efikas arsimor të teknikës dhe teknologjisë që do të ndihmojnë çdo nxënësi i për të arritur më shumë që munden. Ajo u mundëson pas mbarimit të vazhdojnë me arsimim ose në mënyre aktive të kyqen në sfidat e tregut të punës dhe në shoqërin e të jetuarit.

SHMQSH "Cvetan Dimov" Qëllimi i shkollës sonë

Qëllimi i shkollës është që nxënësve të ju mundësoj një zhvillim individual optimal në përputhshmëri me predispozicionet e tyre dhe moshën, zhvillimin e një ndjenjë të përgjegjësisë, respektimi i të drejtave civile dhe detyrimeve, mirëkuptimit të ndërsjellë, tolerancës, të drejtat e njeriut, të jetuarit në bashkësi, përgaditshmëria për iniciativën dhe të krijimtarisë, për reagim të shpejt dhe të përshtatshme për t’iu përgjigjur ndryshimeve, zhvillimin e duhur fizike dhe mendore dhe përgjegjësinë për shëndetin e tyre.

Sakip Axhami Drejtor
image
image

Studentët tanë janë të talentuar,pasionantë, punëtorë dhe plot me ide të mira

Ne kemi besim në të ardhmen e
nxënsëve tanë

Studentët tanë janë të talentuar, punëtorë dhe plot ide të mira. Ne i inkurajojmë dhe i fuqizojmë ata të sjellin në jetë idetë e tyre.

img

Kreativitet

Kreativiteti në shkollën e mesme çon në të menduarit inovativ dhe sukses në akademikë dhe rritje personale.


img

Angazhim

Aktivitetet e shkollës zhvillojnë aftësitë, nxisin komunitetin dhe përmirësojnë performancën akademike dhe mirëqenien.

img

Diplomim

Diplomimi i shkollës së mesme është një arritje historike, që shënon fundin e një kapitulli dhe fillimin e një tjetri.


img

Shpërblimi

Çmimet e shkollave të mesme njohin arritjet e jashtëzakonshme dhe inkurajojnë studentët të shkëlqejnë në akademikë dhe jashtëshkollorë.