Biblioteka

Biblioteka e SHMQSH "Cvetan Dimov" - Shkup ka një koleksion librash me mbi 7000 libra. Koleksioni i librave përmban literaturë profesionale, letërsi artistike, lexim të detyrueshëm si dhe literaturë bashkëkohore për të rinj nga autorë vendas dhe të huaj. Biblioteka ka edhe literaturë në anglisht dhe frëngjisht. Përdorues të bibliotekës janë studentët dhe punonjësit e SHMQSH "Cvetan Dimov" - Shkup. Vendi dhe roli i bibliotekës janë të pandashëm nga procesi mësimor – përdorimi i fondit të bibliotekës është një domosdoshmëri në procesin arsimor dhe zhvillon dashurinë për leximin. Shkolla vazhdon të investojë dhe rrisë koleksionin e librave në bibliotekë vit pas viti për të ofruar materiale gjithëpërfshirëse që promovojnë barazinë, diversitetin dhe gjithëpërfshirjen në procesin arsimor. Ne vazhdimisht inkurajojmë dhe udhëzojmë përdoruesit tanë që të eksplorojnë botën e mrekullueshme të letërsisë dhe të përdorin burimet tona. Biblioteka ndodhet në katin përdhesë të shkollës dhe është e hapur gjatë të dy turneve. Ju presim!